Co należy wiedzieć decydując się na założenie biura rachunkowego?

Co należy wiedzieć decydując się na założenie biura rachunkowego?
Postanawiając otworzyć działalność gospodarczą, jaką jest biuro rachunkowe dobrze jest zdać sobie świadomość z pewnych spraw istotnych przy takowym wydarzeniu. Zapisy prawne dotyczą wielu dziedzin naszego życia, także i podjęcia próby prowadzenia własnej firmy. Jakie trudności czekają przyszłych właścicieli biur rachunkowych?

Oto kilka wskazówek rozpoczęcia tej drogi.
Komu wolno?
Po wejściu w życie deregulacji, biuro rachunkowe może założyć każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za czyny z określonego katalogu przestępstw oraz co ważne posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Dla wszystkich chętnych podjęcia się tego przedsięwzięcia wyłania się dobra wiadomość. Obecnie został zniesiony obowiązek zdania egzaminu państwowego uwieńczonego certyfikatem pozwalającym na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych, sporządzania deklaracji podatkowych oraz udzielania porad.
Pierwsze kroki
W naszym kraju, aby zacząć prowadzenie działalności gospodarczej należy wypełnić formularz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po wypełnieniu formularza CEIDG zostanie nadany numer NIP. Jeżeli transakcje będą przewyższać kwotę 15 000 euro należy założyć bankowe konto firmowe. Kolejnym obowiązkiem, który musi spełnić przyszły właściciel biura to opłacenie ubezpieczenia OC.
Dla podniesienia prestiżu naszej firmy dobrze jest uzyskać certyfikat eksperta usług księgowych, który wydawany jest przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Warto rozważyć również pozyskanie komputerowego systemu księgowego ułatwiającego ewidencję dokumentów.
Lokalizacja
Bardzo ważnym punktem, który pojawia się na starcie zakładania działalności to miejsce, w którym będzie znajdowało się biuro. Ważny jest nie tylko łatwy dostęp dla klientów, ale także nasz target. Warto zastanowić się czy i ile biur o podobnej specyfikacji znajdziemy w danym obrębie. Istotną odpowiedzią jest także ta, w jakiej liczbie występują firmy w danym regionie.
Żaden interes nie ruszy bez reklamy. Jeżeli biuro całkowicie zaspokoi potrzeby rynku, to klientela zacznie sama napływać. Trudniej jest się przedrzeć przez gąszcz konkurencji.
Warto zainwestować w skuteczną reklamę, tak aby dotarła do jak największego grona odbiorców. Nie warto skupiać się tylko na wąskim działaniu To, że potencjalni klienci nie są w naszym polu widzenia, to nie znaczy, że nie możemy ich do siebie przyciągnąć. W końcu właśnie na tym polega skuteczna reklama.

Do otwarcia i przetrwania na rynku usługodawców trzeba ponadto uzbroić się w cierpliwość, wytrwałość, zapas gotówki i zachęcający uśmiech. Wszystkie te składniki połączone z wiedzą, pasją i zdolnościami powinny zaprocentować sukcesem.
Oczywiście można znaleźć mnóstwo powodów, dla których próba prowadzenia własnej działalności mogłaby skończyć się fiaskiem. Jednak nic tak nie cieszy, jak samodzielne trzymanie sterów kierujących naszą karierę zawodową.