Jak poprawnie wpisać koszty transportu w KPiR?

Jak poprawnie wpisać koszty transportu w KPiR?
Prowadzenie działalności gospodarczej generuje pewne trudności. Najczęściej spotykane to te, które dotyczą wypisywania książki przychodów i rozchodów. Warto uczyć się na własnych błędach, tak aby uniknąć powtarzania ich w przyszłości.

Wydatki na transport
Wydawałoby się z pozoru banalna rzecz- zaewidencjonowanie kosztów transportu w książce podatkowej. Budzić jednak ona nie małe wątpliwości. Chociaż KPiR daje podatnikowi kilka kolumn do ewidencji zdarzeń gospodarczych, często przedsiębiorcy mają problem, gdzie zaksięgować wydatki poniesione z tytułu transportu. Dodatkowym zagadnieniem jest fakt iż wiele zależy od tego, czego dotyczy transport. Może on kwalifikować się w koszty związane z zakupem towaru handlowego, zakupem środka trwałego, a także transportem sprzedawanego towaru. Wiele jest zagadnień niejasnych, jak sobie z nimi poradzić?
Dwa warianty
Dla rozróżnienia odpowiedniej kategorii podatnik ma do wyboru dwie kolumny w KPiR. Jedną z nich jest ta z przypisanym numerem 13 służąca do wpisywania pozostałych wydatków. Następną możliwością jest kolumna oznaczona 11, w której należy zamieszczać koszty uboczne zakupu.
Z zasady wynika, że wydatki związane z transportem, są dla podatnika kosztem. Wyjątek stanowi prowadzenie działalności transportowej.
Kolumna 11 powinna zawierać ewidencję kosztów ubocznych związanych z zakupem towarów handlowych. Wydatki poniesione w transporcie zamówionych towarów handlowych, zostanie wykazany w tej właśnie kolumnie.
Jest to jedyna sytuacja, w której można wykazać kwotę transportu za zakup towaru handlowego.
W przypadku zakupienia przez podatnika środków trwałych, których dostarczenie wiązać się będzie z kosztami transportu, wówczas wydatek ten nie może zostać wykazany w kolumnie 11, ani też w kolumnie 13 – pozostałe wydatki.
Sumy wydane na zakup środków trwałych, jak również na np. przystosowanie ich do użytkowania w firmie jak i wszelkie opłaty z tym związane, podwyższają wartość początkową środka trwałego. Zostanie on zaliczony do kosztów, ale już poprzez odpisy amortyzacyjne. Zatem jest to sposób, w którym podatnik wykaże również koszty związane z transportem zakupionego środka trwałego.
Co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorca ponosi koszty transportu związane ze sprzedażą towaru handlowego?
Ten rodzaj kosztu nie jest związany z zakupem towaru, tylko ze sprzedażą, więc nie można wykazać go w kolumnie 11. Podatnik jest zobowiązany wykazać zatem koszt dostarczenia sprzedawanego towaru do klienta w kolumnie 13.
Zawiłości, jakie rodzą się przy wypełnianiu druków wiązanych z działaniem firmy mogą wydawać się kłopotliwe. Jednak wszystko zależy od odpowiedniego nastawienia. Spokojne, cierpliwe rozeznanie się w nurtującej nas kwestii rozjaśni mroczne tajemnice biurokracji.
Wiele czynności, z którymi mamy styczność po raz pierwszy wydaje się trudnych i niejasnych. Warto skupić swoją uwagę na dręczącej nas sprawie i odnaleźć rozwiązanie, tak abyśmy byli wzbogaceni o istotne informacje.