Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu?

Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu?
Każdemu z nas po ciężkim okresie w pracy marzy się urlop. Wielu z nas na niepełny miesiąc wypoczynku musi czekać cały rok. Jest to upragniony czas, w którym zbieramy siły na kolejne miesiące wypełnione codziennymi zadaniami. Chętnie odpoczywamy nad wodą, w towarzystwie ciepłej wody i słońca. Niestety większość pracodawców niechętnie przystaje na błogie wolne dni.

Ile wypoczynku się nam należy?
Każdy z zatrudnionych ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie zależnie od nastawienia naszego przełożonego jest to okres, który się nam należy. Ilość dni wolnych od zajęć kadrowych jest zależne od stażu pracy. Do 10 lat (włączając w to lata nauki) jest to 20 dni, od 10 lat stażu – 26 dni. Przy niepełnym czasie pracy urlop rozlicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu. Każdy Nowy Rok to nowe prawo do wolnych dni, naliczanych z góry.
Nowa praca
Każdy, kto zatrudnia się w danym przedsiębiorstwie ma urlop naliczany proporcjonalnie, z dołu, w wymiarze 1/12 rocznego wymiaru za każdy miesiąc. Jeżeli pracownik odchodzi z danej firmy, musi wykorzystać przysługującą mu część urlopu lub dostać od pracodawcy ekwiwalent urlopowy. W praktyce nieczęsto zdarza się to drugie rozwiązanie, zazwyczaj obie zainteresowane strony wolą chwilę odpoczynku w okresie wypowiedzenia.
Przymusowy odpoczynek
Są wypadki, w których szef może narzucić podwładnemu termin wykorzystania urlopu. Taka możliwość istnieje np. kiedy zatrudniony nie skorzystał w ubiegłym roku kalendarzowym z przysługującego mu wolnego i jest obowiązany zrobić to do ostatniego dnia września bieżącego roku.
Z kolei pracownik musi dostać urlop, o który wnioskuje bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego. Ma też prawo do puli 4 dni urlopu na żądanie, których wykorzystania nie trzeba wcześniej uzgadniać lub zgłaszać. Nie istnieje żadna zasada, w której któraś ze stron mogłaby zmusić drugą do podpisania czy wypisania wniosku urlopowego.
Wstrzymanie wypoczynku
Mogą zaistnieć sytuacje, w których przerwanie urlopu jest konieczne. Należą do nich bez wątpienia choroba, urlop macierzyński czy ćwiczenia albo przeszkolenie wojskowe. Nawet jednodniowa choroba sprawia, że urlop ustaje, a niewykorzystana jego część musi być udzielona w późniejszym terminie. Należy pamiętać, że przedłużenie go nie następuje automatycznie. Co jednak ciekawe, biegu urlopu nie przerywa zdarzenie losowe, takie jak śmierć w bliskiej rodzinie. Przysługują co prawda z tego tytułu jeden lub dwa dni z dala od pracy, ale nie ma potrzeby korzystania z nich, gdy zatrudniony i tak już ma wolne. Przynajmniej takie jest założenie ustawodawcy.
Bez wątpienia okres urlopowy jest gorący. Na temperaturę mają wpływa nie tylko najczęściej wybierane na tę okoliczność letnie miesiące, ale także nierzadko napięte sytuacje w pracy. Pracodawca chciałby zatrzymać wszystkich w firmie, tak aby zadania były wykonywane na bieżąco. Kadra natomiast domaga się odpoczynku. W takich napiętych sytuacjach warto uzbroić się w spokój i wiedzę na temat swoich praw i obowiązków.