Koszt kredytu gotówkowego

Koszt kredytu gotówkowego
Kredyty gotówkowe to jedne z najdroższych produktów oferowanych przez banki. Ich oprocentowanie wynosi średnio 15 proc. Zazwyczaj jest ono uzależnione od kwoty kredytu lub okresu kredytowania. Oprócz tego każdy kredytobiorca uiszcza jednorazową prowizję za udzielenie kredytu,.

Nie może jednak przekroczyć ona 5 proc. kwoty kredytu. Niektóre banki narzucają jeszcze wykup ubezpieczenia kredytowego, które chroni kredytobiorcę m.in. od następstw nieszczęśliwych wypadków czy utraty pracy.
Aby wybrać najlepszą ofertę kredytu gotówkowego, trzeba obliczyć jego całkowity koszt. Nie można bezrefleksyjnie przyjmować każdej oferty pożyczki. Należy zwracać uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, gdyż to niskie, podawane w reklamach, najczęściej dotyczy tylko kredytów w wysokich kwotach, zarezerwowanych dla klientów o najlepszej sytuacji finansowej.
Ustawa o kredycie konsumenckim obliguje banki do podawania tzw. rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), która, w przeciwieństwie do stopy nominalnej, przyjmuje wartość z uwzględnieniem dodatkowych opłat takich jak prowizja, czy ubezpieczenie kredytu.
Aby rzetelnie porównać oferty kredytów gotówkowych, można również obliczyć jego całkowity koszt, czyli taki, który zawiera odsetki, prowizje, ubezpieczenia i inne opłaty, np. za rozpatrzenie wniosku czy ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń. Wystarczy tylko dodać wszystkie wymienione wyżej opłaty.
Kredyt gotówkowy możemy spłacać w systemie rat stałych lub malejących. Możemy wybrać również sposób oprocentowania: stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe jest gwarancją stałego poziomu oprocentowania przez cały okres spłaty, natomiast zmienne uzależnione jest od czynników makroekonomicznych (np. wzrostu inflacji).
Pamiętajmy, że porównując różne oferty, należy rozpatrywać kredyty w tej samej kwocie, zaciągane na ten sam okres, przyjmując ten sam sposób pobierania prowizji. Przy obliczeniach nie należy zapominać o ubezpieczeniach kredytu, które, obok prowizji, często nie są zawarte w maksymalnej opłacie za udzielenie kredytu.