Pożyczka inwestycyjna

Pożyczka inwestycyjna
Kredyt inwestycyjny kierowany jest między innymi do osób, które planują zakup lub budowę nieruchomości. Jednak wiąże się on z pewnym ryzykiem, którego nie wszyscy mogą się podjąć. Jest ono związane ze słusznością inwestycji.

Aby uzyskać tego rodzaju pożyczkę, należy udokumentować trafność pomysłu, jego efektywność ekonomiczną, przewidywane zyski, a także kosztorysy i inne plany oraz kalkulacje.
Kredyt inwestycyjny jest udzielany na rok lub na dziesięć lat. Można go spłacać w dwojaki sposób – albo w ratach albo jednorazowo. Jednak zanim kredytodawca udzieli pożyczki, musi sprawdzić zdolność kredytową interesanta. Najszybciej uzyskują ją osoby, które mają zabezpieczenie finansowe w postaci innych nieruchomości lub wartości niematerialnych, takich jak: akcje, obligacje czy inne własności.
Każdy bank udziela kredytu na indywidualnie określonych zasadach, dlatego warto wybrać kilka placówek, w których można zostawić wnioski. Daje to możliwość skrupulatnego porównania ofert i wybrania najbezpieczniejszego i najkorzystniejszego dla siebie kredytu. Również banki się zabezpieczają, zlecając kredytobiorcom wpis do hipoteki nieruchomości, weksel in blanco lub cesję wierzytelności.
Indywidualnie można wybrać walutę, w której udzielana będzie pożyczka, także do własnych potrzeb dopasowuje się okres spłaty rat. Oprocentowanie kredytu jest stałe lub zmienne. Karencję można spłacać nawet do dwunastu miesięcy. Niektóre banki nie wymagają biznesplanu i po określeniu zdolności kredytowej można korzystać z pożyczonych pieniędzy. Na decyzję banku czeka się do siedmiu dni, ale najczęściej jest to jeden dzień.
Wybierając bank, trzeba szczególnie zwrócić uwagę na wysokość prowizji za udzielenie kredytu, a także na inne ukryte koszty. Niekiedy trzeba dodatkowo płacić za rozpatrzenie wniosku, niezależnie od decyzji. Banki oferują wielu branżom atrakcyjne promocje, z których warto skorzystać, gdyż finansowanie budowy oraz finansowanie remontu zwykle pochłania sporą sumę pieniędzy.