Raty równe i malejące

Raty równe i malejące
Kredyt hipoteczny można spłacać w dwóch systemach rat: malejących i równych. Raty malejące oblicza się dzieląc kwotę kredytu przez liczbę rat kredytowych, uzależnioną od długości okresu kredytowania.

Wynik tego działania, to tzw. kapitałowa część raty, czyli udział faktyczny spłacanego zadłużenia. Następnie oblicza się udział faktyczny spłacanego zadłużenia, czyli tzw. kapitałową część raty. Jest ona uzależniona od wysokości oprocentowania.
Jeśli kredyt spłacany jest co miesiąc, to dla obliczenia odsetkowej części raty, bank dzieli oprocentowanie w ujęciu rocznym przez 12 i mnoży przez bieżące saldo zadłużenia. Wynik tego działania, to wysokość miesięcznych odsetek od kredytu. Z czasem wysokość kredytu spada, gdyż co miesiąc spłacamy kolejne raty. Automatycznie zmniejsza się odsetkowa część raty, więc stopniowo zmniejszają się również miesięczne płatności na rzecz banku. Dzięki takiemu systemowi, otrzymujemy niższy koszt spłacanych odsetek.
Natomiast poziom raty równej bank oblicza za pomocą specjalnego matematycznego algorytmu dla zadanych parametrów (oprocentowanie, okres spłaty, wysokość kredytu). W tym przypadku udział części kapitałowej i odsetkowej ulega zmianie w każdym miesiącu, ale rata pozostaje stała (o ile nie zmieniają się parametry kredytu, a w przypadku kredytu walutowego, również kurs walutowy).
Niewątpliwą zaletą rat równych jest to, że w pierwszym okresie kredytowania są one niższe od rat malejących. Przy ratach malejących, zdolność kredytowa liczona jest od wysokości pierwszej raty, która jest wyższa od raty równej, klient decydując się na raty równe, automatycznie zwiększa swoja zdolność kredytową, a co się z tym wiąże zwiększają się jego szanse na otrzymanie kredytu.
Decydując się na równy system spłat, można również liczyć na większą kwotę kredytu. Kredytobiorca uzyskuje również większą płynność finansową, gdyż w jego kieszeni pozostaje więcej pieniędzy. Jednak żeby można było mówić o większej opłacalności rat równych, kredytobiorca musi zaoszczędzone pieniądze dobrze inwestować.